Regulamin Sklepu WERONIKALIPKA.PL

I. Postanowienia Ogólne
1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym WERONIKA LIPKA działającym pod adresem: www.weronikalipka.pl , który prowadzony jest przez Jaromira Kostrzewę pod firmą LIPKA`S PROJECT Jaromir Kostrzewa zwanym dalej Sprzedawcą.
2. W przypadku wystąpienia błędów na stronach Sklepu (takich jak błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
3. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych do pracy.
4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

II. Warunki dokonywania Zamówień
1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po:
- wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
- zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
2. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Realizacja Zamówień
1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
2. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu:
- zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą;
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:
- nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia,
- zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
- gdy Cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu
5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży.
7. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV. Zasady płatności
1. Gotówka za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
2. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).
V. Dostawa zamówionego Towaru
1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej.
2. Wysyłka jest realizowana w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Aktualny Koszt dostarczenia Towaru podany jest podczas składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę i solidnie pakowane . Jeżeli do klienta dotrze przesyłka z uszkodzoną taśmą wskazująca na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.
6. Kupujący udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do przesłania mu
zakupionego towaru przez Pocztę lub firmy kurierskie.

VI. Wymiana i Zwrot Zakupionego Towaru
1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
2. Zwracany lub wymieniany Towar:
- powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez producenta,
- powinien być kompletny,
- posiadać metki i zabezpieczenia
- nie może nosić śladów użytkowania.
Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
4. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny.
5. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta

VII. Reklamacja towaru
1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar z dowodem zakupu na adres:
LIPKA`S PROJECT Jaromir Kostrzewa – REKLAMACJE
Błękitna 65
04-663 Warszawa
3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.
4. Koszty przesyłki pokrywa w całości kupujący.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

IX. Ochrona danych osobowych
1. Klient dokonując zakupu w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Zamówienia i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail i przetwarzanie przez sklep internetowy www.weronikalipka.pl danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

ZWROTY

Każdy produkt oferowany w WERONIKA LIPKA można zwrócić w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Warunkiem jest odesłanie rzeczy nowej, z kompletnym ometkowaniem, bez oznak użytkowania i zapachów. Brak metki zabezpieczającej oryginalnie przytwierdzonej do towaru wyklucza możliwość zwrotu.

Krok po kroku - jak zwrócić towar?

Skontaktuj się z nami na adres e-mail info@weronikalipka.pl
1. Wydrukuj i wypełnij formularz zwrotu, który od nas otrzymasz
2. Zapakuj produkty wraz z dokładnie wypełnionym formularzem i fakturą.
3. Wyślij zwracane produkty na adres:
LIPKA`S PROJECT Jaromir Kostrzewa
Błękitna 65
04-663 Warszawa
Z dopiskiem "Zwrot"

1. Nie zapomnij dołączyć dowodu zakupu w postaci faktury VAT, która była dołączona do otrzymanego przez Ciebie zamówienia.
2. Zwrotu wpłaty dokonamy w przeciągu 14 dni od daty przyjęcia zwrotu. Forma zwrotu środków będzie taka sama jak forma dokonanej przez Państwa płatności.
3. Przesyłek “za pobraniem” nie odbieramy.

WYMIANA

Jak wymienić produkt?

Każdy produkt oferowany w WERONIKA LIPKA można wymienić w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Warunkiem jest odesłanie rzeczy nowej, z kompletnym ometkowaniem, bez oznak użytkowania i zapachów. Brak metki zabezpieczającej oryginalnie przytwierdzonej do towaru wyklucza możliwość wymiany.

Wymiany krok po kroku:

1. Skontaktuj się z nami na adres e-mail info@weronikalipka.pl
2. Wydrukuj i wypełnij formularz wymiany, który od nas otrzymasz
3. Zapakuj produkty wraz z dokładnie wypełnionym formularzem i fakturą.
4. Wyślij zwracane produkty na adres:
LIPKA`S PROJECT Jaromir Kostrzewa
Błękitna 65
04-663 Warszawa
Z dopiskiem "Wymiana"

1. Nie zapomnij dołączyć dowodu zakupu w postaci faktury VAT, która była dołączona do otrzymanego przez Ciebie zamówienia.
2. Po otrzymaniu przez nas Twojej przesyłki, w terminie do 3 dni, wyślemy pożądany przez Ciebie produkt.


W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami na info@weronikalipka.pl

lub tel. 500 333 880

newsletter
Zapisywanie

Dziękujemy

The application was rejected

2016 www.weronikalipka.pl